site_logo
Home 1e kamer 2e kamer proviciale staten Gemeenteraad Waterschappen Europees Parlement

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Partijvoorzitter: Eric Wetzels
Partijleider: Mark Rutte (voormalig partijleider)

De VVD is opgericht in 1948 en heeft met kabinet Rutte I t/m Rutte IV tot aan het aftreden van Mark Rutte (9 juli 2023) vanaf 2010 met Mark Rutte als minister-president in het kabinet gezeten. In kabinet Rutte III zorgde het toeslagenschandaal voor zijn aftreden, in kabinet Rutte IV was de asielcrisis de reden. Mark Rutte heeft bij zijn laatste afreden ook aangegeven te gaan stoppen als lijsttrekker.
12 jaar Rutte: de opmerkelijke zaken.

De VVD heeft met de kabinetten Rutte I t/m IV met de volgende partijen in de coalitie gezeten:
VVD in de media:

  • Content alleverkiezingen.nl © 2023- alle rechten voorbehouden